Vision

visie

Sinds 2003 levert STUDIO DEEP BLUE diensten op maat voor de professionele bouwsector en particulieren in alle fasen van het bouwproces van initiatief tot en met realisatie en nazorg. STUDIO DEEP BLUE staat garant voor kwaliteit en efficiëntie tot in het kleinste detail en in relatie tot de beschikbare middelen.

 

Een hoog budget leidt niet automatisch tot een goed gebouw en een goed gebouw hoeft niet kostbaar te zijn. In de praktijk zien wij de rol van de architect drastisch veranderen van bouwheer tot adviseur die alleen nog een ontwerp maakt tot en met de zogenaamde DO+ fase, inclusief een prestatiebestek. Vaak wordt de controle op de uitvoering niet meer tot het takenpakket van de architect gerekend

 

Door het formuleren van heldere uitgangspunten en het strategisch inzetten van de juiste adviseurs, producenten, producten, materialen en budgetten, kortom waar STUDIO DEEP BLUE NETWERK voor staat, zien we kans om projecten op zeer hoog niveau te realiseren. Dat respect voor de wereld hand in hand gaat met comfort en levensvreugde, is bij ons een vanzelfsprekendheid.

 

STUDIO DEEP BLUE is gespecialiseerd in het vertalen van complexe programma ’s in eigentijdse ruimtelijke ontwerpen. Ruimtelijke ontwerpen die enerzijds adaptief zijn voor veranderingen in gebruik en tijd, anderzijds uniek en uitgesproken zijn door heldere strategische keuzes. De uitdaging ligt in het snijvlak tussen deze twee ogenschijnlijk tegengestelde ruimtelijke verschijningsvormen.

 

What you see isn ’t what you get, but much more
Achter het tastbare ruimtelijk ontwerp ligt de wens van de opdrachtgever, de kennis van de architect / adviseur, de context van het ontwerp, de uitdaging van het budget, regelgeving en planning. Architectuur is zoveel meer dan stenen stapelen

 

Wij leveren onze diensten op projectbasis met full commitment.